Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Stypendia

Wnioski o stypendium w roku akademickim 2016/2017 należy składać we właściwym dziekanacie w terminie od 22.09.2016 do 20.10.2016

Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyjmowane będą od średniej 4,10. Stypendium to otrzyma 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. Osoby po innych uczelniach, proszone są o przyniesienie zaświadczenia o średniej arytmetycznej za ostatni rok studiów z pięcioma miejscami po przecinku oraz z datą obrony

Do stypendium socjalnego dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 780 zł. netto. Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r wynosił 1975 zł.

Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. wynosi: dochód zostanie podany po 23 września w momencie ogłoszenia przez GUS


Stypendia    Regulamin pomocy materialnej

Stypendia    Dokumenty potrzebne do uzyskania stypendium socjalnego lub zapomogi

Stypendia    Zasady obliczania dochodu

Stypendia    Wymagane dokumenty do wniosku o stypendium socjalne 2016/2017

Stypendia    Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendia    Wzór zaświadczenia z US zał. 13

Stypendia    Wniosek o zapomogę

Stypendia    Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendia    Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendia    Wniosek o stypendium socjalne

Stypendia    Załącznik nr 14 o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

Stypendia    Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Stypendia    Oświadczenie studenta

Stypendia    Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym załącznik nr 8. - wypełnia każda pełnoletnia osoba

Stypendia    Oświadczenie o dochodzie zryczałtowanym Załącznik Nr 9

Stypendia    Oświadczenie do socjalnego w zwiększonej wysokości

Stypendia    Oświadczenie Załącznik nr 11

Stypendia    Sposób płatności

Oferta Społecznej Akademii Nauk

        
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunku Zarządzanie w bogatym zakresie profili oraz specjalności. W ramach specjalności proponowane są studia w zakresie Rachunkowości i Finansów w Zarządzaniu, Marketingu i Zarządzania logistycznego oraz Zarządzania Organizacjami. Proponujemy również wybór profili, które oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych zapewniają certyfikat specjalisty w zakresie Finansów i Rachunkowości, Logistyki w zarządzaniu oraz Zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!